uitvaart - geregeld

Begraafplaats het duurst in Groningen

Uit recent onderzoek is gebleken dat begraven worden op de gemeentelijke begraafplaats van Groningen het duurst in heel Nederland is. De kosten van een begraafplaats met een looptijd van 30 jaar bedragen €7.129.

Monuta heeft dit berekend in haar jaarlijkse onderzoek naar de hoogte van grafkosten. Met deze kosten staat Groningen op nummer 1 in de lijst met de 10 duurste gemeenten. Het wordt volgens Monuta steeds lastiger om te achterhalen wat de precieze kosten van een begraafplaats zijn, dit komt omdat verschillende kosten soms wel en soms niet in rekening worden gebracht. Het gaat hier om onder andere onderhoudskosten, kosten voor het plaatsen van een grafmonument en verschillende administratiekosten.

Dat de kosten per gemeente erg kunnen verschillen, blijkt uit de kosten voor een begraafplaats van goedkoopste gemeente in Losser. In de Overijsselse gemeenten zijn de kosten voor een begraafplaats, met een looptijd van 20 jaar, ‘slechts’€721.

Grafkosten per provinciegraf

Monuta heeft in het onderzoek tevens de grafkosten per provincie op een rij gezet. Hieruit blijkt dat bewoners van de provincie Zuid Holland het duurst uit zijn. De kosten voor een begraafplaats bedragen hier gemiddeld €3.805 voor een gemeentelijk begraafplaats en €3.717 voor alle begraafplaatsen. Goedkoopts zijn de begraafplaatsen in de provincie Drenthe, waar de gemiddelde kosten voor een gemeentelijke begraafplaats €2.798 bedragen.

Het zou voor de consument duidelijker moeten worden welke kosten van tevoren betaald moeten worden. En zeker ook welke kosten achteraf nog in rekening gebracht kunnen worden, aldus Monuta.

Groningen nieuw als duurste gemeente

De gemeente Groningen is een nieuwkomer in de top 10 van duurste gemeenten. Vorig jaar berichten wij nog dat de kosten van een begraafplaats in de gemeente Naarden het hoogst waren. Groningen kwam op dat moment niet in de top 3 voor. Voor de gemeente Losser is dit het tweede jaar op rij dat de grafkosten het goedkoopst van het land zijn.

De oorzaak van de stijging van kosten bij de gemeente Groningen is niet bekend. Één van de redenen dat cremeren vaker voorkomt dan begraven, zijn de kosten ervoor. Momenteel kiest 40% van de Nederlanders voor een begrafenis ten opzichte van 60% voor een crematie.

Monuta uitvaartverzekering

Monuta uitvaartverzekering

Monuta uitvaartverzekering

  • Verzekerd bedrag € 8500
  • Betaaltermijn: tot 85 jaar
  • Kinderen meeverzekerd

Overall Rating

Monuta uitvaartverzekering Info

Leave a Comment