Sea and Rocks

Uitvaart steeds vaker op bijzondere locatie

Er is een groeiende vraag van stervenden en hun nabestaanden om een laatste afscheid te verzorgen op een locatie waar de persoon die gaat overlijden vaak kwam. Mensen willen steeds meer zelf regelen en uitvaartverzorgers spelen hier op in.

In Den Haag hebben meer dan 20 onafhankelijke uitvaartverzorgers een lijst opgesteld waarop locaties staan waar uitvaarten gehouden kunnen worden. Op deze lijst staan niet alleen traditionele crematoria en begraafplaatsen, maar ook strandtenten, restaurants en zelfs musea. Op deze manier wordt tegemoet gekomen aan de groeiende vraag.

Vooral het strand is een populaire plek, weet een uitvaartverzorger uit de regio te melden. Mensen willen steeds meer zelf bepalen hoe de uitvaart eruit zien, en zoeken daarvoor tegenwoordig naar opties buiten de geijkte paden. Er bestaat geen verbod op het organiseren van een uitvaart in een strandtent of restaurant. De kist mag door de nabestaanden zelf naar het crematorium of begraafplaats gereden worden.

Uitdaging

In de regio Den haag vinden zo’n 500 uitvaarten per maand plaats. Van dit aantal is er een groeiend aantal wat afwijkt qua locatie van de traditionele uitvaart. Sommige uitvaartverzorgers hebben al tientallen uitvaarten georganiseerd op bijvoorbeeld het strand.

Veel uitvaartverzorgers beginnen zelf niet over een bijzondere locatie voor de uitvaart, maar de meeste mensen vragen er zelf om. Om de mensen gerichter te kunnen helpen, wordt er dus op dit moment gewerkt aan een lijst met locaties waar deze bijeenkomsten gehouden kunnen worden. Strandtent de Kwartel in Den Haag heeft ervaring met uitvaarten. Het is volgens de eigenaar elke keer een uitdaging om de kist vanaf de duinen, over het strand, in de strandtent te krijgen. Vaak gebruiken ze hiervoor de Jeep welke een open klep heeft. De nabestaanden helpen hier bij mee en vinden het vaak een prettige manier en locatie van afscheid nemen.

De lijst zal binnenkort worden gepubliceerd. De kosten welke een bijzondere locatie met zich meebrengt, kunnen een stuk hoger zijn dan de kosten van een traditionele uitvaart. Houdt hier rekening mee tijdens het afsluiten van een verzekering.

Monuta uitvaartverzekering

Monuta uitvaartverzekering

Monuta uitvaartverzekering

  • Verzekerd bedrag € 8500
  • Betaaltermijn: tot 85 jaar
  • Kinderen meeverzekerd

Overall Rating

Monuta uitvaartverzekering Info

 

 

Leave a Comment