Euthanasie

Euthanasie betekent in het Grieks een goede, milde dood of een genadedood. Het is een dood waarbij de betrokken persoon minder zal lijden. In ons eigen woordenboek betekent euthanasie het versnellen van de dood op eigen verzoek. Bij een ongeneeslijke ziekte of wanneer iemand veel pijn lijdt is het iets wat mensen overwegen. In de meeste landen in de wereld is euthanasie verboden.

EuthanasieIn Nederland, België en enkele andere landen wordt het echter toegestaan. Euthanasie wordt op verschillende manieren uitgelegd. In de kern gaat het echter om een actieve levensbeëindiging op het verzoek van de patiënt zelf.

Euthanasie in het Nederlands

In Nederland wordt de term euthanasie helder beschreven. Het heeft ondanks dat echter wel verschillende betekenissen voor mensen. Zo wordt het omschreven als een geestelijke en ook een lichamelijke verlichting bij het doodgaan zonder levensverkorting. Ook is het helpen om het sterven. Daarnaast is het ook de oorzaak creëren van de dood met of zonder de toestemming of het verzoek van de betrokken persoon. Ook is het het beëindigen van een “waardeloos” geacht leven.

In Nederland maakt men onderscheid tussen de actieve en passieve vormen. De actieve euthanasie gebeurt door het toedienen van een dodelijk middel. De passieve vorm is het stoppen van iedere vorm van behandeling bij een terminale patiënt.

Euthanasie wordt door de meeste mensen ethisch geoorloofd geacht. Zeker wanneer de patiënt veel pijn heeft en geen uitzicht op genezing of verbetering. Het is vaak de morele vraag of het is toegestaan. Het verzoek tot euthanasie kan van de arts komen, de patiënt zelf of de directe familie.

De ethische aspecten van euthanasie

Het is een moreel vraagstuk of euthanasie geoorloofd moet zijn en of het legaal moet zijn. Het is een belangrijk onderwerp in de politiek, de zorgen en in de maatschappij. Er zijn organisaties welke tegen iedere wet welke euthanasie toestaat protesteren. De meeste protesten zijn gebaseerd op basis van de heiligheid van het leven zelf. Ze zien het als een immorele daad om een ander mens van het leven te beroven of zichzelf van het leven te laten beroven.

Zo beschouwt de Rooms Katholieke kerk een handeling om het leven (zelf) te beëindigen als een misdaad en een moord. Het is een misdaad tegen het leven. Ze staan wel het verlichten van pijn toe, zolang het niet de intentie heeft om het leven te beëindigen.

Een van de argumenten om euthanasie niet in de wet te legaliseren is dat het de waardigheid van de mens niet langer beoordeeld op het feit, dat een mens bestaat. Het wordt beoordeeld op basis van de kwaliteit van het leven. Het legaliseren kan ook een wettelijke vrijgeleide worden om mensen zelfmoord te laten plegen.

Voorstanders van het legaliseren baseren zich natuurlijk op het feit, dat men nodeloos lijden van iemand moet voorkomen. Binnen Nederland en België is de meerderheid van de mensen voor het legaliseren van een actieve euthanasie. Het Jodendom en het Christendom zijn hier echter fel op tegen.

EuthanasieEuthanasie bij een minder waardevol geacht leven

Euthanasie werd gebruikt om waardeloos geachte levens te beëindigen door de Spartanen en de Germanen. Het werd gebruikt bij mismaakt geboren kinderen, ongeneeslijk zieke mensen en ouderen. Het gebeurde ook door Indianen in Noord Amerika. In het Westen kent deze vorm van euthanasie weinig support en wordt vaak als moord beschouwd.

Verschillende manieren van euthanasie

Er verschillende manieren om het leven te beëindigen. Bij actieve euthanasie wordt er een dodelijk middel in de ader toegediend. Eerst wordt de persoon in een coma gebracht en daarna krijgt de persoon een spierverslappend middel om ademhalingsstilstand te veroorzaken. Door een zuurstoftekort in de hersenen gaat de persoon binnen een paar seconden dood.

De persoon kan zelf ook het middel barbituraat nemen. Het middel kan echter bezwaren hebben op de werking van het medicijn. Het is belangrijk, dat u een middel neemt om het braken tegen te gaan. Het overlijden zal binnen 30 minuten gebeuren. Wanneer men niet binnen twee uur overlijdt zal men nogmaals eenzelfde dosis moeten toedienen.

Euthanasie in Nederland

In Nederland is het in de Wet Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding vastgelegd. De wet is in 2002 ingegaan. In de laatste jaren zijn er steeds meer mensen welke euthanasie accepteren. Het is wel belangrijk, dat er voldaan wordt aan de zorgvuldigheidseisen.

De zorgvuldigheidseisen omvatten de volgende punten:
1. Er moet een overtuiging zijn, dat het gaat om een weloverwogen en vrijwillig verzoek van de betrokkene.
2. De arts moet overtuigd zijn, dat het om een uitzichtloos en ondraaglijk lijden gaat van de betrokkene.
3. De patiënt is compleet voorgelicht over de situatie en de vooruitzichten.
4. Er moet minimaal een andere onafhankelijke arts geraadpleegd zijn.
5. De hulp bij de zelfdoding moet goed en zorgvuldig uitgevoerd worden.

Waarom wel of niet kiezen voor euthanasie?

Altijd belangrijk om een verstandige keuze te maken rondom euthanasie. Het is natuurlijk een understatement. Maar echter ook belangrijk voor u om dit op een bewuste manier te beslissen. Natuurlijk kunt u hier niet alleen een beslissing in nemen. Het is belangrijk om alles goed te overleggen met de arts. Naast de eigen arts moet u het ook overleggen met een andere arts. Hierdoor wordt het duidelijker. Het wordt duidelijker welke mogelijkheden er zijn.

Wat vindt u van euthanasie?

Natuurlijk is het goed om de meningen en redenatie te kennen van anderen rondom dit gevoelige onderwerp. Het is echter belangrijker om hier zelf een duidelijke mening over te hebben. Vindt u dat euthanasie toegestaan moet zijn of niet? En wanneer? Alleen bij mensen welke in een uitz uitzichtloze situatie zitten waar ze veel pijn lijden? Of ook in andere situaties? En moet de persoon het zelf toedienen of mag het ook door een arts gebeuren?

Moet de persoon er zelf bewust van zijn om voor de euthanasie te kiezen? Wat als de persoon in een uitzichtloze situatie zit en zelf geen keuzes meer kan maken?

Het is natuurlijk moeilijk om hier snel een oordeel over te vellen. Het is daarom verstandig, dat u hier goed over nadenkt. Wat als u zelf de betrokken persoon zou zijn? Wat als het een persoon is welke dicht bij u staat. Het is goed om over sommige dilemma’s in het leven vooraf goed na te denken. Het is niet het leukste om te doen. Het zal uw leven echter verrijken.

Yarden uitvaartverzekering

Yarden uitvaartverzekering

Yarden uitvaartverzekering

  • Verzekerd bedrag € 8000
  • Betaaltermijn: tot 85 jaar
  • Kinderen meeverzekerd

Overall Rating

Yarden uitvaartverzekering Info