Testament

Het testament, een persoonlijke keuze

In een testament wordt opgenomen wat u wilt doen met uw bezittingen nadat u dood gaat. Het gaat hier om geld, mogelijke schulden, de voogdij van uw minderjarige kinderen en ook uw woning, vermogen en geld op de bankrekening. Hoe wordt dit allemaal verdeeld? Wanneer u geen testament heeft gelden er wettelijke regels voor. Als u dit wel heeft wordt dit allemaal vastgelegd.Testament

Een testament is een persoonlijke keuze. Het is zeker geen verplichting, maar vaak de persoonlijke situatie welke zorgt voor het kiezen van een dit documentof niet. Wanneer u samenwoont, getrouwd bent, kinderen heeft of vermogend bent ligt het voor de hand om voor een testament te kiezen. Ook uw leeftijd, levensverwachtingen en persoonlijke voorkeuren zijn bepalend of u hier wel of niet voor kiest.

Verschillende soorten testamenten

Er zijn een aantal verschillen welke te onderscheiden zijn. Het gaat hier om:

–                     Testamenten met de wettelijke verdeling als basis

–                     Combi testamenten (ze worden ook wel een estateplanning testament genoemd)

–                     Tweetrapstestamenten

–                     Testamenten welke afwijken van het standaard erfrecht

–                     Vruchtgebruiktestamenten

Het is belangrijk om de juiste soort te kiezen. Ook kunnen specifieke clausules meer mogelijkheden bieden op maatwerk. Het is zelfs mogelijk om op de erfbelasting te besparen.

Enkele clausules welke men gebruikt zijn:

De uitsluitingsclausule welke gebruikt wordt om partners van de kinderen uit te sluiten.

De echtscheidings clausule. Deze clausule zorgt ervoor dat een partner tijdens een                                           echtscheiding (of wanneer deze procedure is opgestart) kan erven.

De inbrengclausule. Deze clausule verrekent gedane giften met het vererfde bedrag.

De niet opeisbaarheidsclausule. Het is ook wel de langstlevende clausule in een erfenis. Pas                         na het overlijden van de partner (de langstlevende) kan de erfenis verdeeld worden.

Overlevingsclausule is een clausule welke helpt om dubbel erfbelasting te betalen.

De uitsluiting van een ex. Het zorgt ervoor, dat de ex niet via de kinderen geld erft.

Renteclausule. Wanneer er vorderingen op de kinderen zijn bepaalt deze clausule de hoogte                         van de rente.

Ook het bewind door een bewindvoerder is in het document te bepalen. Hetzelfde geldt voor de executeur. U kunt vooraf al een executeur aanwijzen om de nalatenschap te verdelen.

Wanneer u het document laat opmaken is het belangrijk om ook te letten op mogelijke fiscale voordelen. Het standaard erfrecht kent deze voordelen niet. Hierdoor kan het laten opmaken van het document zichzelf weer terugverdienen.

TestamentGeen testament, wat nu?

Wanneer u geen testament wilt laten opmaken dan geldt het normale erfrecht. Het erfrecht bepaalt dat alle bezittingen over de overblijvende partner en de mogelijke kinderen verdeeld wordt. De rechter bepaalt wie de voogdij krijgt over de minderjarige kinderen. Wanneer u hiervan af wilt wijken dan moet u dus een testament op laten maken bij een notaris. Hierin kunt u de voogdij regels vastleggen en ook aangeven wat er met het geld moet gebeuren.

Een manier om uw partner te beschermen

U kunt de positie van uw partner ten opzichte van uw kinderen beschermen. Bij het normale erfrecht hebben de overblijvende partner en de kinderen immers dezelfde rechten. Hierdoor kan er bijvoorbeeld een situatie ontstaan waarbij het huis verkocht moet worden. Om dit te voorkomen kan een langstlevende clausule worden opgenomen. De kinderen kunnen dan pas aanspraak doen op het kindsdeel, nadat de overgebleven partner ook overleden is. De overblijvende partner kan zo in het huis blijven wonen.

De kosten van het opmaken van een testament

Wanneer u besluit om een dit document op te laten maken is het natuurlijk belangrijk om de kosten te weten. U kunt goedkoper uit zijn bij een notaris door ze te vergelijken. Kijk welke offertes ze u opsturen en vergelijk de tarieven. Informeer vooraf altijd naar de tarieven en de kosten van een notaris voor het opmaken van een offerte. Vaak hanteren ze een starttarief en kijken dan naar uw specifieke wensen.

Gemiddeld zijn er instaptarieven voor een testament van 400 euro per stuk. Het zijn prijzen exclusief btw en kunnen omhoog gaan afhankelijk van uw persoonlijke wensen van het testament.

Het Centraal Testamentenregister

Het is goed om te weten, dat uw testament ook wordt bijgeschreven in het Centraal Testamentenregister. Wanneer u overlijdt kan men vervolgens zeer gemakkelijk uw testament weervinden. Het is natuurlijk belangrijk, dat anderen weten dat u een testament heeft. Anders kan het niet nageleefd worden.

Wat moet u doen voor een testament?

Het belangrijkste is om eerst na te denken wat u moet doen. Wat wilt u precies laten vastleggen? Heeft u kinderen? Wilt u dat ze direct het erfdeel krijgen? Of pas later? Heeft u een partner? Wilt u dat uw partner in uw koophuis blijft wonen? Wilt u een vruchtgebruik regeling? En wilt u een specifieke persoon geld nalaten? Of een specifiek voorwerp? Wilt u de partners van uw kinderen uitsluiten? Het is allemaal vast te leggen in uw testament. Een testament kan zeer persoonlijk zijn.

Om een testament op te laten maken dient u naar een notaris te gaan. Het is eigenlijk de eerste stap welke u moet zetten. Maak een afspraak met een notaris. Eigenlijk iedere stad of dorp heeft wel een notaris. Het is trouwens niet nodig om naar een notaris in uw eigen woonplaats te gaan. U kunt naar iedere notaris in het hele land gaan. Hierdoor kunt u vaak kosten besparen.

De notaris zal u adviseren en in overleg met u, uw wensen en verlangens in kaart brengen. Er zal dan een ontwerp testament (concept testament) gemaakt worden. U krijgt dit per post toegestuurd en kunt het controleren op mogelijke wijzigingen en aanvullingen. Een eerste consult kan trouwens gratis zijn bij een notaris. Het is goed om hier naar te informeren.

Wanneer het ontwerp goed is of nog enkele wijzigingen nodig heeft kan het testament ondertekend worden. In vaktermen heet dit het passeren van de akte of het testament.

Vervolgens ontvangt u een afschrift van het document. Het zal een door de notaris gewaarmerkte kopie zijn. Het origineel blijft in het archief van de notaris. Zelfs wanneer de notaris stopt, zal dit in het archief blijven van zijn opvolger. Ook wordt het testament in het Centraal Testamentenregister te Den Haag ingeschreven.

Waarom een testament laten opmaken?

Het zorgt simpelweg voor rust in uw hoofd. U weet precies wat er gaat gebeuren nadat u overlijdt. Ook weet u dat de personen welke u uw vermogen toewenst dit zullen ontvangen. Tevens is het prettig voor de nabestaanden om te weten, dat alles gebeurt zoals u het graag gezien zou hebben. Uw wensen rondom uw uitvaart dient u trouwens op te nemen in een wilsbeschikking. De wilsbeschikking wordt voor de uitvaart nog geopend en bekeken.

Het testament wordt pas geopend, nadat de uitvaart heeft plaatsgevonden. Wanneer u dus speciale wensen heeft voor uw uitvaart dan is het goed om deze in de wilsbeschikking te plaatsen. Laat ook anderen weten, dat u een wilsbeschikking heeft en waar deze ligt.