Wilsbeschikking

Is een wilsbeschikking rechtsgeldig?

Een wilsbeschikking is een document welke de wensen vastgelegd rondom de uitvaart. Het kan zeer gedetailleerd zijn, maar ook oppervlakkig. Het is belangrijk, dat de wilsbeschikking ondertekend is en ook een datum heeft. Een wilsbeschikking is duidelijk geen testament. In een testament wordt weergegeven wat er met de nalatenschap gebeurt van een overleden persoon. De wilsbeschikking geeft weer hoe de uitvaart verlopen zal.

Het is mogelijk om een wilsbeschikking te downloaden via het internet. Vervolgens kunt u deze opstellen en ondertekenen. Het is ook mogelijk om via de uitvaartonderneming een wilsbeschikking op te stellen. Wanneer u een wilsbeschikking wilt maken, die rechtsgeldig is moet u deze handgeschreven maken. U moet met de hand de wilsbeschikking schrijven en opmaken. U moet het document ook voorzien van uw handtekening en de datum. Alleen dan is het document rechtsgeldig. Het is mogelijk om een kopie in bewaring te geven bij een notaris. Voordeel is dan echter wel, dat het document beschikbaar wordt bij overlijden voor de nabestaanden.

Het is goed om een wilsbeschikking door een tweede persoon te laten ondertekenen. Deze persoon kan er zelfs op toezien tijdens de begrafenis, dat alles op de juiste manier wordt uitgevoerd.

Waar bewaart u het?

Het is goed om de wilsbeschikking of de codicil op een plek te bewaren, waar hij ook gevonden wordt. Wanneer de uitvaart uitgevoerd moet worden dan is alles bij elkaar. Bewaar het daarom bij uw belangrijke papieren. Ook kunt u een kopie geven aan een of meerdere personen in uw omgeving. Of u vertelt ze waar u de codicil of de wilsbeschikking bewaard.

Het testament

Wat er moet gebeuren met uw nalatenschap kunt u vastleggen in een testament. Een testament moet u bij een notaris op laten maken. Wanneer u zelf een handgeschreven testament maakt, deze ondertekent en dateert dan is het niet rechtsgeldig. Een testament wordt trouwens pas na de uitvaart geopend. Het is dus belangrijk om zowel een wilsbeschikking te hebben als een testament.

Wanneer u uw uitvaartwensen in het testament opneemt is dat te laat. Ze kunnen dan niet meer uitgevoerd worden.

Een wilsbeschikking wijzigen?

Wanneer u een wilsbeschikking wilt veranderen dan kan dit. Het is belangrijk om uw oude wilsbeschikking te vernietigen en te vervangen met de nieuwe codicil. Hierna geldt de nieuwe wilsbeschikking.

Een voorbeeld wilsbeschikking

Om u op weg te helpen hebben we hieronder een voorbeeld wilsbeschikking opgenomen voor u.

Beschrijving van uw wensen voor uw uitvaart

Opgesteld door (Naam, adres, woonplaats plus ondertekening) geeft aan de laatste wilsbeschikking van de uitvaart van de betrokkene volgens de richtlijnen uit te laten voeren.

Vervolgens neemt u uw persoonlijke gegevens op (Naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, naam vader en moeder, gehuwd met (eventueel) op datum in plaats.

Hierna geeft u aan of er een testament is of niet. Als er een testament is kunt u aangeven bij welke notaris deze is opgemaakt.

Nu gaan we over tot de uitvaart zelf.

Het kan beginnen met de locatie van de adressenlijst. Hierna noemt u de opdrachtgever voor de uitvaart. Noem de adresgegevens van de persoon welke uw uitvaart gaat verzorgen. Noem ook de uitvaartondernemer waar u gebruik van wilt maken. Schrijf de naam, adres en contactgegevens op.

Medische gegevens

Heeft u uw lichaam beschikbaar gesteld aan de medische professie? Waar liggen de papieren hiervoor? Geeft u toestemming voor orgaan transplantatie? Zo ja, waar is de donorcodicil? Geeft u toestemming voor obductie of sectie op uw lichaam?

Uw financiële gegevens

Vul uw bankrekeningen, internetrekening met eventueel de toegangscodes en pincodes hier in. Heeft u spaarrekeningen? Beleggingsrekeningen? Zijn er levensverzekeringen? Heeft u een pensioen? Een uitvaartverzekering of begrafenisverzekering? Of crematieverzekering?

Begraven of cremeren?

Geef aan of u begraven of gecremeerd wilt worden. Geef aan op welke begraafplaats u begraven wenst te wordenen of er wel of geen dienst aan vooraf mag gaan. Dit soort details maken uiteraard een groot verschil in de kosten voor de uitvaart. Het kan geen kwaad hier van tevoren over na te denken, zodat u dit mee kunt nemen in de beslissing voor een uitvaartverzekering. Een hogere premie per maand zorgt voor een hoger totaal verzekerd bedrag.

Het graf

In wat voor een soort graf wilt u begraven worden? Een algemeen graf? Een RK graf? Een familiegraf? Een bestaand graf (geef dan de locatie weer)? Of een ander soort graf? Wilt u dat de kist daalt in aanwezigheid van de familie of niet? Moet de uitvaart in een besloten kring worden georganiseerd?

Kennisgeving van het overlijden

Mogen er rouwkaarten verzonden worden? Moet er een advertentie in de krant komen? Heeft u andere wensen?

Waar wilt u opgebaard worden? In een rouwcentrum of uitvaartcentrum? Of thuis? Wilt u hier een gelegenheid voor condoleren hebben of niet? Welke kleren wilt u graag dragen?

U kunt ook aangeven of er volgauto’s mogen zijn. En of men u van huis ophaalt of vanaf het rouwcentrum vervoerd.

Wanneer er een kerkdienst dient te zijn, kunt u aangeven in welke kerk dit gebeurt. Ook kunt u de voorkeur uitspreken voor een voorganger. Is er speciale muziek welke u wilt horen?

Ook in het crematorium kunt u zelf bepalen welke muziek er is en wie er spreken gaat. Mogelijk wenst u geen sprekers, dat kan ook. U kunt bij een crematie ook kiezen hoe de as verstrooid wordt en waar. Misschien wilt u het over zee laten strooien vanuit een vliegtuig of vanaf een boot? Ook kan de urn worden bijgezet in de urn muur.

De as kan ook in de urnentuin begraven worden trouwens. Uiteraard kunt u dit ook overlaten aan de nabestaanden.

Na de uitvaart ceremonie

Wilt u na de uitvaart koffie en cake serveren? Een complete lunch? Moet er champagne zijn? Of broodjes met koffie? En mag er een gelegenheid zijn voor condoleren of informeer samenzijn in een restaurant? U kunt het hier aangeven.Natuurlijk is er altijd ruimte voor aanvullingen en kunt u andere zaken opnemen in uw persoonlijke wilsbeschikking. U dient de wilsbeschikking af te sluiten met uw naam, handtekening en de datum. Het is goed om een tweede persoon het ter kennisneming ook te laten ondertekenen.

Samengevat

Stel een rechtsgeldige wilsbeschikking op met alle relevante informatie en hoe u uw eigen uitvaart het liefste zou zien gebeuren. Eventueel kunt u het aanvullen met een lijst van kleine zaken welke u aan specifieke personen wenst te geven. Het belangrijkste is dat u de wilsbeschikking bekend heeft gemaakt aan anderen. Alleen dan zijn ze op de hoogte van uw wilsbeschikking en kunnen ze uw gewenste uitvaart verzorgen.

Zorg ook voor een testament welke u bij een notaris kunt opmaken om uw bezittingen, kostbaarheden en geld op een manier te delen zoals u dat graag gezien zou hebben. U maakt het uw nabestaanden ook een stuk gemakkelijker. Ze zullen u dankbaar zijn voor het uiteenzetten van de verdeling van uw bezittingen en geld.